จากคำกล่าวที่ว่า “ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ” ทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และการกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

0
441

รับฟังคำตอบจาก ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS)

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/368288023381212:0