จากคำสั่งของคณะ คสช. ที่ขอความร่วมมือไม่ให้ส่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศออกไปขายต่างประเทศ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2557 เป็นต้นมา แต่กลับพบว่าน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากหลายแหล่ง คุณภาพไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับการนำมากลั่นกับโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายดังกล่าว ติดตามอ่านทั้งหมดได้ที่นี่

0
409

ที่มา : การส่งออกน้ำมันดิบไปขายต่างประเทศ
บทความจาก กรุงเทพธุรกิจ 21 ตุลาคม 2558
http://bit.ly/1NOfXBv

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/421067831436564:0