จากรูปจะเห็นว่ากว่าครึ่งโลก ประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีธรรมาภิบาลสูง ส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบสัมปทาน

0
457

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/384838431726171:0