จากหัวมันบนตาชั่ง กลายมาเป็นโครงการตามพระราชดำริ “ชั่งหัวมัน” พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าพสกนิกร สะท้อนผ่านโครงการตามพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการ

0
519

เพราะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จแห่งหนตำบลใด ที่แห้งแล้งกลับกลายเป็นชุ่มฉ่ำในทันที “โครงการชั่งหัวมัน” จ.เพชรบุรี ก็เช่นกัน จากผืนดินแห้งแล้งแทบจะปลูกอะไรไม่ขึ้น ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ตามแนวทางในพระราชดำริ
ทำไม จึงชื่อว่า“ชั่งหัวมัน” ที่นี่มีอะไรให้ได้ชมบ้าง

ติดตามอ่านได้ที่นี่ http://bit.ly/2fC31WK
หรือสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ที่ http://bit.ly/2gmk5RP

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/564195330457146