จำเป็นหรือไม่ น้ำมันคุณภาพดีแล้วต้องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

0
282

“จำเป็นหรือไม่ น้ำมันคุณภาพดีแล้วต้องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน”

ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือย หรือที่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้ำมันก็เป็นสินค้าหนึ่งในนั้นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

เพราะต้องมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมาผลิต
และถึงแม้คุณภาพน้ำมันจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีการปล่อยมลพิษออกมาอยู่ดี ภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่เก็บไป..ส่วนหนึ่งก็เพื่อนำไปปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมและสร้างถนน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นด้วย

ที่มาจากโพสต์ : เสียงจักจั่นใน กทม.