จีนกลายเป็นผู้นำเข้า LNG อันดับสองของโลก

0
286

LNG World News ประมาณการตัวเลข ณ สิ้นปี 2017 นี้ว่า ประเทศจีนจะกลายเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG (Liquefied Natural Gas) เป็นอันดับสองของโลก แซงหน้าเกาหลีใต้
โดยผู้นำเข้า LNG อันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น

จากรายงานของรอยเตอร์ ณ สิ้นปี 2017 มีการประมาณการว่าประเทศจีนจะมีตัวเลขนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สูงถึง 38 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 เทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ผู้นำเข้า LNG เป็นอันดับสองเมื่อปีที่แล้วนั้นคาดว่าจะมีตัวเลขนำเข้า LNG ที่ 37 ล้านตัน ส่วนประเทศญี่ปุ่นผู้นำเข้า LNG อันดับที่หนึ่งคาดว่าจะมีตัวเลขนำเข้ากว่า 45.5 ล้านตัน ดังนั้นเพียงแค่สามประเทศนี้รวมกันก็มีอุปสงค์ LNG รวมกันถึงร้อยละ 60 ของอุปสงค์ LNG ทั้งโลก

จากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของประเทศจีน สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศจีน และการจัดซื้อ LNG ของจีนส่วนใหญ่เป็นการทำสัญญาระยะสั้นจึงส่งผลให้ตลาดซื้อขาย LNG ในเอเชียแบบ spot market มีความคึกคักมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: LNG World News: https://goo.gl/SFSmQb

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/745254865684524