ช่วงนี้มีกระแสการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยว่ามีอะไรหลายๆ อย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เหมือนชีวิตคนเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ต้องมีอะไรให้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

0
395

สำหรับกระแสการปฏิรูปเรื่องพลังงาน หลายๆ เรื่องก็ได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงไปมากพอสมควร แต่เรื่องที่กำลังฮ็อตฮิตในช่วงนี้ก็คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบสัมปทานปิโตรเลียมของประเทศไปเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต หรือ Production Sharing Contract (PSC) ในบทความนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ที่เราเคยได้รับจากระบบ Thailand II ที่เราเคยนำระบบแบ่งปันผลผลิตของประเทศมาเลเซียมาประยุกต์ใช้กับระบบสัมปทานของเราเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ (Profit Sharing) แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีใครมาลงทุนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยภายใต้ระบบ Thailand II แม้แต่รายเดียว

วันที่ 18 มิถุนายน 2557
ที่มา : http://bit.ly/1xV9o9N

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/301973250012690:0