ช่วงเช้า วันที่ 11 มิถุนายน 2557 สภาอุตสาหกรรม (ฝ่ายพลังงาน) หารือกับกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) นำโดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์

0
388

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315460091997339:0