ช่วง 20 ปีแรกของการเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยเรื่อง “น้ำ” เป็นลำดับต้นๆ ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบาก เช่น ชาวเขา ชาวบ้านในชนบท ที่ยังขาดปัจจัยด้านน้ำและไฟฟ้า ทรงมีพระราชดำริให้มีการสร้างฝายเล็กๆ ขึ้น เพราะน้ำเป็นปัจจัยจำเป็นด้านอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าเองก็มีใช้กันในเมือง แต่ชนบทยังขาดแคลน

0
324

ติดตามอ่านได้ที่นี่ http://bit.ly/2dIEafp

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพลังงานไทย ตอนที่ 1

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพจาก : irrigation.rid.go.th

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/553346884875324:0