ช่วยกันประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่าย ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว ถอดปลั๊กออกด้วยนะครับ

0
2185

ที่มา: กระทรวงพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/501064696770210:0