ดร.คุรุจิต นาครทรรพ และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร บรรยายในงานที่จัดโดย Academy of Business Creativity (ABC) เมื่อวันพฤหัสที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16.00-18.00 น. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

0
418

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315614971981851