ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เล่าเรื่องการบริหารการผลิตไฟฟ้าและการใช้ก๊าซฯ ในช่วงที่ก๊าซฯ จากเมียนมาร์หยุดส่งเ เพราะปิดเพื่อทำการซ่อมบำรุง รวมไปถึงความจำเป็นที่ต้องรีบตัดสินใจเรื่องการบริหารแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุและการเปิดให้มีการสำรวจปิโตรเลียม รอบที่ 21

0
418

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/354453564764658