ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และคุณมนูญ ศิริวรรณ มาบรรยายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานและแนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ในรายการ “เรื่องพลังงาน เขาบอก เราบอก (Energy Fact vs Fiction)” ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

0
405

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315608248649190:0