ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ คุณมนูญ ศิริวรรณ และคุณบรรยง พงษ์พานิช ร่วมพูดคุยในรายการ Business Talk ในหัวข้อ “ถึงเวลาปฎิรูปพลังงานยั่งยืน” เวลา 22.30 น. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

0
319

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315451448664870:0