ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ให้สัมภาษณ์รายการเผชิญหน้า ช่อง Springnews เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

0
282

“ถ้ามีระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) ขึ้นมา ก็ไม่จำเป็นต้องมีบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ เพราะระบบปัจจุบันสามารถรองรับได้อยู่แล้ว ปัจจุบันประเทศเรามีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นองค์กรกำกับดูแลเรื่องของระบบสัมปทานอยู่ ไม่ต้องตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา”

ชมรายการย้อนหลังได้ที่

SpringNews

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/626702634206415