ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “พลังงานปิโตรเลียมในมิติสิทธิมนุษยชน เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน”

0
503

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “พลังงานปิโตรเลียมในมิติสิทธิมนุษยชน เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน” จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315614238648591