ดูรถไฟฟ้าประเทศอื่น

0
370

รถไฟฟ้า แบ่งออกเป็นหลายแบบ คือ HV (ไฮบริด) PHV (ปลั๊กอินไฮบริด) และ EV (รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ) นอร์เวย์ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสัดส่วนรถไฟฟ้ามากกว่าประเทศอื่นๆ และการผลิตไฟฟ้า มาจากพลังงานน้ำกว่าร้อยละ 97 จึงทำให้รถไฟฟ้านอร์เวย์ไม่มีปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงกล้าพูดได้ว่าเป็น “รถที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เพราะเค้าถือว่าพลังงานเกือบทั้งหมดมาจากพลังงานหมุนเวียน แล้วถ้าไทยอยากทำอย่างนอร์เวย์ จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่…

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/8BV7Lz

บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพจาก : electrek.co

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน