ตัวอย่างความเข้าใจผิดของปริมาณสำรองปิโตรเลียมเช่น “ปริมาณสำรอง คือ ปริมาณปิโตรเลียมใต้ดินทั้งหมด” หรือ “ปริมาณปิโตรเลียมใต้ดินที่มีการขุดพบเห็นแล้ว” หรือ “ปริมาณสำรองของไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ว่าเป็นปริมาณสำรองที่ต้องทำสัญญาซื้อ-ขายระหว่างผู้ขายกับผู้ขุดเจาะไม่ใช่ปริมาณพลังงานที่เห็นทั้งหมด” หรือ “รัฐบอกว่ามีปริมาณสำรองเหลืออยู่ 10 ปี แต่ตอนนี้ผ่านมา 10 ปีแล้วก็ยังไม่หมดแสดงว่ารัฐโกหกประชาชน” เป็นต้น

0
448

ผมได้มีโอกาสเห็นความเข้าใจผิดแบบนี้กระจายออกไปเป็นวงกว้างจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมาปรับความเข้าใจให้ถูกต้องกันใหม่ ว่าคำว่าปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ นักลงทุน ในวงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เขากล่าวถึงกันนั้นหมายความว่าอย่างไร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1mYcCzM

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/303885806488101:0