ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558 กบง.ได้ปรับโครงสร้างราคาตั้งต้นของการใช้ LPG ทุกชนิดให้เป็นราคาเดียวกัน ทำให้ภาคประชาชนเริ่มเบนความสนใจมาสู่ราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงเมื่อส่งถึงบ้าน เป็นสิ่งที่ดีมาก! แต่ดูเหมือนยังมีความสับสนที่ต้องสะสาง.. ติดตามอ่านทั้งหมด..

0
334

ที่มา : LPG ขายเกินราคา!
http://on.fb.me/1GUeBWv

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/422894657920548:0