ตีแผ่ข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการปิโตรเลียมของ กระทรวงพลังงาน, เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในประเด็นที่มีการถกเถียงกัน ข้อเสนอของแต่ละฝ่ายมีข้อบกพร่องอย่างไร?

0
454

ติดตามอ่านทั้งหมดได้ที่…

ที่มา : ร่างกฎหมายปิโตรเลียม: จะแก้ไขต้องรอบคอบ
http://on.fb.me/2097mPP

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/442310715978942:0