ต้นทุนการจัดหาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น กบง.จึงต้องเข้ามาตรึงราคาไว้ ซึ่งขัดกับนโยบายรัฐที่ต้องการเปิดเสรี ไม่แทรกแซง ยกเลิกการอุดหนุน ปล่อยให้ราคาขึ้นลงตามกลไกตลาด การเปิดเสรี หากทำได้ จะช่วยลดการสูญเสียเงินตราจากการนำเข้าหรืออาจไม่ต้องนำเข้าเลยก็ได้

0
340

ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/h7sNS4

ที่มา พลังงานรอบทิศ : เปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี

บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ภาพจาก : maritime-connector.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/573506592859353:0