ต้นปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้างรูปทรงต้นปาล์มสูงประมาณ 6.5 เมตร ใบปาล์มจะถูกติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 13.8 ตารางเมตรหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ ในขณะที่ส่วนของลำต้นจะติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อและเลือกใช้เป็นสถานที่ผลิตพลังงานแก่ชุมชนที่สามารถให้บริการสัญญาณ อินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย เป็นจุดชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

0
478

ข้อมูลจาก http://www.creativemove.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/398877556988925