ต้นแบบห้องครัวแห่งอนาคต ไร้ของเสีย แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0
249

ด้วยการออกแบบของ Marc Thorpe นักออกแบบอุตสาหกรรมชื่อดังและนักศึกษาจากภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมของสถาบัน Pratt Institute ทำให้ห้องครัวแบบเดิมๆ กลายเป็นห้องครัวไร้ของเสีย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังประยุกต์การทำสวนผักไฮโดรโปนิกส์ควบคู่ไว้ด้วย มีการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร มีระบบหมุนเวียนน้ำทิ้ง ซึ่งจะนำกลับไปใช้สำหรับปลูกผัก หรืออาจจะนำไปผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงาน หรือใช้เป็นวัสดุสำหรับ 3D พริ้นเตอร์ ก็สามารถทำได้ ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง สามารถชมต้นแบบห้องครัวไร้ของเสียได้ที่ http://bit.ly/2rSUK4n

ที่มา: Inhabitat.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/652741221602556