ถ้าผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอื่น แทนก๊าซธรรมชาติ 20% ค่าไฟจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ?

0
436

ขอบคุณข้อมูลจาก www.eppo.go.th

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/619314561611889:0