ถ้ารัฐบาลใช้เงินอุดหนุนราคาพลังงานให้ต่ำกว่าความเป็นจริง (ต้นทุนที่แท้จริง) หรือไปใช้นโยบายประชานิยมไม่เก็บหรือลดภาษีเพื่อกดราคาพลังงานให้ต่ำเพื่อผลทางการเมือง สิ่งที่จะเกิดตามมาในภายหลังก็คือ การใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ยอดการใช้เพิ่มสูงขึ้น

0
388

ติดตามอ่านได้ที่

ที่มา : ถ้าน้ำมันถูกคนใช้จะไม่ประหยัด?
บทความจาก Facebook : Manoon Siriwan
http://on.fb.me/1LyCGRv

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/418962781647069:0