ถ้าวัตถุประสงค์ของนโยบายพลังงานคือการส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียน ก็ควรจะพิจารณาหาแนวทางเพื่อทำให้การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับน้ำมันปิโตรเลียมได้ ติดตามอ่านทั้งหมดได้ที่

0
522

ที่มา : ราคาแก๊สโซฮอล: มาถูกทางแล้ว แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย
คอลัมน์ทิศทางประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 27 ต.ค. 58
http://on.fb.me/1P90IF9

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/420592288150785:0