ทรงช่วยชาวเขา ทรงเข้าถึงปัญญาชน

0
217
“ทรงช่วยชาวเขา ทรงเข้าถึงปัญญาชน”

ทรงช่วยให้ชาวเขามีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ทรงบ่มเพาะจิตสำนึกนักศึกษาในบรรยากาศใกล้ชิด
พระราชกรณียกิจเหล่านี้ช่วยให้ ไทยพ้นจากระบอบคอมมิวนิสต์ และความยากจนข้นแค้น

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2fOpo8a

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย “ทรงช่วยชาวเขา ทรงเข้าถึงปัญญาชน”

บทความโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน