“ทรงช่วยชาวเขา ทรงเข้าถึงปัญญาชน” ทรงช่วยให้ชาวเขามีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ทรงบ่มเพาะจิตสำนึกนักศึกษาในบรรยากาศใกล้ชิด พระราชกรณียกิจเหล่านี้ช่วยให้ ไทยพ้นจากระบอบคอมมิวนิสต์ และความยากจนข้นแค้น

0
378

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2fOpo8a

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย “ทรงช่วยชาวเขา ทรงเข้าถึงปัญญาชน”

บทความโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/563072427236103:0