“ทรงดนตรี วันที่รอคอย” การเสด็จ “ทรงดนตรี” เป็นที่ตรึงใจเหล่านิสิตนักศึกษา ทั้งประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและซาบซึ้งกับบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน ได้รับพระราชทานข้อคิด เรื่องบ้านเมือง อีกทั้งทรงโปรดฯเตือนสติ แทรกด้วยพระอารมณ์ขัน

0
304

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2emTQIC

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย “ทรงดนตรี วันที่รอคอย”

บทความโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/557292407814105:0