ทรงดนตรี วันที่รอคอย

0
251

“ทรงดนตรี วันที่รอคอย”

การเสด็จ “ทรงดนตรี” เป็นที่ตรึงใจเหล่านิสิตนักศึกษา ทั้งประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและซาบซึ้งกับบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน ได้รับพระราชทานข้อคิด เรื่องบ้านเมือง อีกทั้งทรงโปรดฯเตือนสติ แทรกด้วยพระอารมณ์ขัน
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2emTQIC

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย “ทรงดนตรี วันที่รอคอย”

บทความโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน