“ทรงมีพระราชดำริมากมาย เกี่ยวกับการจัดการ ‘น้ำ’ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ในเวลาเดียวกันก็ให้นำ ‘น้ำ’ ที่กักเก็บเอาไว้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า นับเป็นพระปรีชาสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

0
397

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://bit.ly/2ejSTPw

ภาพจาก : 500px.com/chakkapongc64

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/550425495167463:0