ทางเลือกพลังงานไทยในวันนี้ หลังจากแหล่งปิโตรเลียมบงกช/เอราวัณ ที่กำลังเดินหน้าต่อ

0
500

ทางเลือกพลังงานไทยในวันนี้ หลังจากแหล่งปิโตรเลียมบงกช/เอราวัณ ที่กำลังเดินหน้าต่อ ประจวบเหมาะกับแผน PDP 2018 ที่มีความชัดเจน ในการสร้างศักยภาพและความมั่นคงด้านพลังงานไทย ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงาน มีเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน การมีแผนรับมือในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมา ไฟฟ้าดับ ราคาแพงเกิน ขาดแคลนพลังงาน ย่อมจะส่งผลอย่างมากต่อการเดินหน้าของประเทศ และความเชื่อมั่นจากต่างชาติด้วย

? ติดตามอ่านได้ที่ : https://bit.ly/2Jm9dm8

? ที่มา : แผน PDP ใหม่*

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

? ภาพจาก : www.volcanotimes.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1007857092757632