“ทำความเข้าใจโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทย” จากรายการเดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61

0
233

ทำความเข้าใจโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทย

"ทำความเข้าใจโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทย"จากรายการเดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2018

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=841696199373723