ทำไมกังหันลมนอกชายฝั่งถึงมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ?

0
1385
ปัจจุบันประสิทธิภาพของกังหันลมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2019 กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ย 7.8 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าปี 2018 อยู่ 1 เมกะวัตต์
.
หนึ่งปัจจัยสำคัญคือขนาดของกังหันลม เพราะการผลิตพลังงานได้มากขึ้นแปรผันตรงกับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแกนหมุนที่เพิ่มขึ้น พร้อมด้วยตัวใบพัดที่ยาวขึ้น และเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศได้มากขึ้นอีกเช่นกัน อีกปัจจัยหนึ่งคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากมีชิ้นส่วนน้อยลง ซึ่งทำให้มีต้นทุนการบำรุงที่ต่ำลงด้วย
.
ตัวอย่างบริษัท Siemens Gamesa และ GE ก็ได้มีการใช้กังหันลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุนยาว 220 เมตรแล้ว โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 12-14 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ Jan Claes ผู้จัดการโครงการอาวุโสแห่ง Siemens Gamesa ได้กล่าวไว้ว่า “เราต้องพึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้นทุกวัน ยิ่งสร้างกังหันลมให้ใหญ่ขึ้น ก็จะมีพื้นผิวของใบพัดกังหันลมมากขึ้น เราก็จะสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้น”
.
🤔ข่าวนี้ทำให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้ โลกของเราจะพึ่งพาการใช้พลังงานสะอาดมากกว่าพลังงานฟอสซิลอย่างแน่นอน ธุรกิจพลังงานจะให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีราคาถูกและแข่งขันได้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
.