ทำไมการเปิดสัมปทานรอบใหม่จึงจำเป็น ?

0
363

เพราะปริมาณสำรองปิโตรเลียมในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีการค้นพบปริมาณสำรองเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญหรือพูดง่ายๆ ก็คือ สำรวจหามาเติมไม่ทันผลิตใช้ นั่นเอง และผลการสำรวจในสัมปทานรอบหลังๆ มีการค้นพบปิโตรเลียมเพิ่มเติมน้อยมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเปิดสัมปทานรอบนี้เพื่อให้เอกชนที่สนใจมาลงทุนสำรวจหาปริมาณสำรองให้กับประเทศเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่มีผลต่อราคาค่าไฟฟ้าในประเทศ ถ้ากำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศลดลง จะทำให้ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี (LNG) จากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่าก๊าซในอ่าวไทยกว่าเท่าตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก อาจจะถึงขั้นย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นได้

วันที่ 29 ตุลาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1wDdpyD

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/308467742696574:0