ทำไมเราผลักดันโซล่าร์น้อย เมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่นที่ซื้อไม่อั้น

0
357

Q : ทำไมเราผลักดันโซล่าร์น้อย เมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่นที่ซื้อไม่อั้น เช่น ไฟฟ้าพลังน้ำจากลาว หรือ ไฟฟ้าจากขยะ

A : ไม่ใช่นะครับ โซลาร์เป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญมาก รัฐตั้งเป้าใช้พลังงานโซล่าร์สูงที่สุด ถึง 6,000 MW เทียบกับไฟฟ้าจากขยะ 500 MW หรือไฟฟ้าพลังน้ำจากลาว 2,800 MW

ส่วนแผน AEDP เดิมนั้น กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนภายในปี 2579 ไว้ดังนี้

• ขยะชุมชน 500 เมกะวัตต์
• ขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์
• ชีวมวล 5,570 เมกะวัตต์
• ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย / ของเสีย) 600 เมกะวัตต์
• พลังน้ำขนาดเล็ก 376 เมกะวัตต์
• ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 680 เมกะวัตต์
• พลังงานลม 3,002 เมกะวัตต์
• พลังงานแสงอาทิตย์ 6,000 เมกะวัตต์
• พลังน้ำขนาดใหญ่ 2,906.40 เมกะวัตต์

?️ ภาพจาก : Pixabay @MabelAmber