ทำไม..พลังงานหมุนเวียนยังไม่เป็น..พลังไฟฟ้าหลักของไทย

0
395

Q : ทำไม..พลังงานหมุนเวียนยังไม่เป็น..พลังไฟฟ้าหลักของไทย ?

A : ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าต้องมีความสม่ำเสมอ และ ต้นทุนต่ำ
แสงอาทิตย์ – ลมมีความไม่แน่นอนและยังลงทุนแพงกว่า

อีกทั้งระบบสายส่งต้องบริหารความไม่สม่ำเสมอได้ (smart grid)