ทำไม NGV ขายเป็นกิโลกรัม ไม่ขายเป็นลิตรเหมือนเชื้อเพลิงอื่น ?

0
660

Q: ทำไม NGV ขายเป็นกิโลกรัม ไม่ขายเป็นลิตรเหมือนเชื้อเพลิงอื่น ?
A: เป็นเพราะลักษณะของสาร ? NGV คือ Natural Gas Vehicles หรือ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เกิดจากการนำก๊าซธรรมชาติมาอัดด้วยความดันสูงเพื่อบรรจุลงในถัง ปริมาตรของก๊าซสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแรงดัน
.
หากใช้หน่วยการวัดเป็นปริมาตร เช่น ลิตร จึงอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ จึงใช้หน่วยการวัดเป็นน้ำหนัก หรือ มวล ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความดันแทน ส่วน LPG (Liquefied Petroleum Gas) เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงใช้หน่วยวัดเป็นลิตรได้
.
#คุณถามเราตอบ #พลังงานน่ารู้
.
ℹ️แหล่งอ้างอิง
http://www.eppo.go.th/index.p…/…/petroleum/gas/ngv/about-ngv

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1305086499701355