“ทิศทาง…..ปฏิรูปพลังงานไทย??” ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ในงาน ธนชาต Exclusive Lunch Talk เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

0
383

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/315458941997454:0