คำถามจากผู้อ่าน

0
280

Q : ที่ผ่านมาใครได้ประโยชน์จากการขายพลังงานน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ

A : ก็ได้ประโยชน์ทั้งรัฐ ผู้ลงทุน และประชาชนด้วย ถ้าไม่มีผู้ลงทุนรัฐก็ไม่ได้เก็บผลประโยชน์ ประชาชนก็ไม่ได้อะไร

นอกจากนี้ รัฐจะเก็บค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆ โดยจัดสรร 60%* ของค่าภาคหลวงให้ อบต. และ อบจ. อีกทั้งผู้ผลิตมักต้องซื้อหรือเช่าที่ดินส่วนหนึ่งจากเจ้าของเพื่อขุดเจาะและผลิต รวมทั้งเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่

*20% ให้ อบต./เทศบาล ในพื้นที่ผลิต
10% ให้ อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดนั้น
10% ให้ อบต./เทศบาลที่เหลือทั่วประเทศ
20% ให้ อบจ.ของพื้นที่ผลิต

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/696328350577176