ทุกคนควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ที่นี่มีคำตอบที่ถูกต้องด้านพลังงาน ขอขอบคุณ คุณบัณฑิต อนันตมงคล จากงาน ผ่าความจริงพลังงาน 25 มิถุนายน 2558

0
432

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/405915659618448:0