ท่อก๊าซธรรมชาติเป็นสมบัติของแผ่นดิน

0
439

Q : ท่อก๊าซธรรมชาติเป็น #สมบัติของแผ่นดิน ได้มาจากอำนาจมหาชน ปตท.ไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ ควรโอนกลับไปเป็นของรัฐ

A : ระบบท่อส่งก๊าซที่ได้มาจากอำนาจมหาชนของรัฐ มีเฉพาะท่อก๊าซบนบกบางส่วนที่มาจากการเวนคืนที่ดิน ศาลจึงไม่ได้ให้โอนกลับไปเป็นของรัฐทั้งหมด

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/651375141739164:0