ท่อก๊าซธรรมชาติเป็นสมบัติของแผ่นดิน

0
291

ท่อก๊าซธรรมชาติเป็นสมบัติของแผ่นดิน

Q : ท่อก๊าซธรรมชาติเป็น #สมบัติของแผ่นดิน ได้มาจากอำนาจมหาชน ปตท.ไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ ควรโอนกลับไปเป็นของรัฐ

A : ระบบท่อส่งก๊าซที่ได้มาจากอำนาจมหาชนของรัฐ มีเฉพาะท่อก๊าซบนบกบางส่วนที่มาจากการเวนคืนที่ดิน ศาลจึงไม่ได้ให้โอนกลับไปเป็นของรัฐทั้งหมด