ท่านนายกฯ ได้ให้เกียรติช่วยเปิดกิจกรรมของกระทรวงพลังงานเน้นการประหยัดพลังงาน และมีโครงการช่วยประชาชนทุกภาคส่วนให้ประหยัดพลังงาน

0
271

ข้อมูลการประหยัดพลังงานเหล่านี้ ท่านประชาชนเปิด Website ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

https://www.facebook.com/NarongchaiAkrasanee/posts/1580085785541763

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/351049768438371