ธรรมาภิบาล NGO ตอนจบ

0
364

ธรรมาภิบาลขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ถูกพูดถึงในรายงานฉบับสุดท้ายของคณะกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ของสปท. เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานขาติ” เพระเห็นว่าการทำงานของ NGO ทุกวันนี้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยประเด็นที่ต้องเน้น คือ การรับฟังความคิดเห็น เพราะโครงการต่างๆจะเดินหน้าได้หรือไม่ ความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ที่ปราศจากวาระซ้อนเร้น และแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก

ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/4GBHPh
ที่มา พลังงานรอบทิศ : ธรรมาภิบาล NGO (2)
บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
บทความโดย มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : www.zanzaap.com
*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/705199726356705