ธรรมาภิบาล NGO ตอน 1

0
393

การเข้ามามีส่วนร่วมของ NGO ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถือเป็นเรื่องดี เพราะจะช่วยตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม แต่ถ้า NGO มีวาระซ่อนเร้น เช่น ต่อต้าน ปลุกระดมมวลชน ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ก็กลายเป็นภัยต่อความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นอุปสรรคให้ประเทศชาติขับเคลื่อนไปไม่ได้

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/35ntzN

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : ธรรมาภิบาล NGO (1)

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

บทความโดย : คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : www.zanzaap.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/702458979964113:0