นวัตกรรมการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนในรูปของแอมโมเนีย จาก GreenLab Skive

0
367

? นวัตกรรมการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนในรูปของแอมโมเนีย จาก GreenLab Skive

?️ เท่าที่ทุกคนทราบกันดีว่าพลังงานหมุนเวียนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จนกำลังการผลิตเกินความต้องการใช้ในบางช่วงเวลาเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนก็มีข้อจำกัด เพราะเป็นพลังงานที่ผลิตได้ไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ดังนั้นนวัตกรรมการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ แต่การกักเก็บพลังงานก็ไม่จำเป็นต้องเก็บในรูปของไฟฟ้าอัดเข้าแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังสามารถแปลงพลังงานหมุนเวียนให้เป็นเคมีภัณฑ์ได้ด้วย อย่างเช่นเทคโนโลยีของ GreenLab Skive ซึ่งร่วมวิจัยกับ Technical University of Denmark (DTU) ที่กักเก็บพลังงานลมเพื่อนำไปสังเคราะห์เคมีภัณฑ์ที่เป็นแอมโมเนีย โดยทั่วไปแอมโมเนียสังเคราะห์ได้จากปิโตรเลียม แต่ว่าต่อไปเราจะสังเคราะห์ได้จากพลังงานหมุนเวียนซึ่งก็จะทำให้แอมโมเนียมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือจะเรียกว่าเป็น Green Ammonia ก็ได้ อย่างไรก็ตามต้องติดตามกันต่อไปว่าความก้าวหน้าของโครงการนี้จะเป็นอย่างไร เพราะยังอยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนา ยังไม่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์

?️ อ่านเพิ่มได้ที่ ERS

? ที่มา: http://www.greenlabskive.dk