นวัตกรรมการผลิตโซลาร์เซลล์วัสดุใหม่ บางขึ้น ผลิตง่ายขึ้น ใช้พลังงานในการผลิตน้อยลง

0
343

โซล่าร์เซลล์เพอรอฟสไกต์ (Perovskite) แบบพิมพ์ได้ คือ โซล่าร์เซลล์ที่ผลิตจากวัสดุโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์ เป็นโซล่าร์เซลล์เจนเนอเรชั่นใหม่ ที่ขณะนี้นักวิจัยสนใจเป็นอย่างมาก มีกระบวนการผลิตทำได้ง่าย เหมือนกับการพิมพ์แบบบนกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท สามารถพิมพ์บนพื้นผิวใดๆ ก็ได้ แล้วพื้นผิวนั้นจะสามารถผลิตพลังงานได้

ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Toronto ได้พัฒนาขั้นตอนการพิมพ์แบบใหม่ ที่ทำได้ง่ายกว่า ลดการใช้พลังงานและสารละลายในการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง แม้ว่าประสิทธิภาพการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานยังต่ำกว่าโซล่าร์เซลล์ซิลิคอนแบบดั้งเดิม (ประสิทธิภาพจากการพิมพ์แบบใหม่ การพิมพ์แบบเดิม และโซล่าร์เซลล์แบบดั้งเดิมเท่ากับ 20.1, 22.1 และ 26.3% ตามลำดับ) และเสถียรภาพด้านประสิทธิภาพนั้นดีกว่าการพิมพ์แบบเดิม อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงไปอีกก้าว สำหรับการผลิตโซล่าเซลล์เพอรอฟสไกต์แบบพิมพ์ได้ในเชิงพาณิชย์

อ่านบทความเต็มได้ที่ http://bit.ly/2kP1oES

ที่มา: Sciencedaily.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/609270469282965