นวัตกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาประสิทธิภาพสูง ที่แปลง CO2 เป็นพลังงานและวัตถุดิบปิโตรเคมีได้

0
369

นักวิจัยจาก Berkeley Lab ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะทองแดง ที่มีขนาดเล็กจิ๋วระดับนาโนเมตร ใช้ในกระบวนการไฟฟ้าเคมี ซึ่งสามารถแปลงโมเลกุลของ CO2 ไปเป็นเอทานอล ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง หรือเป็นโพรพานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ทำละลายสำหรับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถผลิตก๊าซเอทิลีน ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับปิโตรเคมีได้อีกด้วย และที่สำคัญ กระบวนการนี้ใช้พลังงานกระตุ้นต่ำมากด้วย ถือได้ว่าประสิทธิภาพสูงจริงๆ เพียงตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเดียว แต่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหลายตัว เข้ากับธีมไทยแลนด์ 4.0 ตอนนี้เลยก็ว่าได้

อ่านเพิ่มได้ที่ http://bit.ly/2xOojJT

ที่มา: Sciencedaily.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/709310515945626