นวัตกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยน CO2 ให้เป็นเอทานอล

0
547

CO2 เป็นของเสียจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และ ยังเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน จึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยน CO2 ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้

โดย Adam Rondinone ผู้เขียนงานวิจัยหลัก จาก Oak Ridge National Laboratory ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ChemistrySelect ในการนำตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีขนาดนาโนที่มีส่วนผสมของคาร์บอนและทองแดงไปใช้เปลี่ยน CO2 เป็นเอทานอลด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี โดยจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีปลายแหลม ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยน CO2 เป็นเอทานอลได้มากถึง 63%

นักวิจัยเชื่อว่าสามารถขยายกำลังการผลิตให้ใหญ่ขึ้นได้และน่าจะนำพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (เช่น ลม และ แสงอาทิตย์) มาใช้เป็นพลังงานในการผลิต เอทานอล ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที่มีความไม่ต่อเนื่องได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ewgdwt

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/548441445365868